MR

De medezeggenschapsraad van het Atlas College vertegenwoordigt alle geledingen binnen de school. De raad bestaat uit tien personeelsleden, vijf ouders en vijf leerlingen. Namens elke Atlaslocatie heeft een personeelslid, een ouder en een leerling zitting in de raad. Daarnaast zijn er vier zogenaamde Atlaszetels. Drie hiervan worden bezet door personeelsleden die gekozen zijn uit en door het onderwijzend personeel (OP) en één die gekozen is uit en door het onderwijs ondersteunend personeel (OOP).

Alle leden hebben zitting voor een periode van drie jaar. De MR heeft, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, adviesrecht en/of instemmingsrecht. Binnen de besluitvormingsprocedures is de MR de laatste schakel.

Reglement
Bekijk het MR Reglement

Contact
U kunt contact opnemen met de MR via de heer Nico Kwakman, secretaris: n.kwakman@atlascollege.nl.

Samenstelling
Voor de periode 2019 – 2021 zijn de volgende personen benoemd:

Locatiezetels:

 • Copernicus SG: Donald Liefhebber
 • OSG West-Friesland: Nico Kwakman (secretaris)
 • SG De Triade: Claudia Smit
 • SG Newton: Bas Jansen
 • SG De Dijk: Bas Hofstede (voorzitter)
 • Atlas Service Centrum: Monique van Eekeren

Atlaszetels:

 • Michael Idema (OSG West-Friesland)
 • Astrid Woltring (Copernicus SG)
 • Frank van Beers (SG Newton)

OOP:

 • Eric Borst (SG Newton)

Oudergeleding:

 • CSG: Firat Kiliç
 • OSG: Jan Karel Buijink
 • Triade: Nico Schokker
 • Newton: Marinus Zoutendijk
 • Dijk: Marianne van der Steen

Leerlingen:

 • CSG: Wout Roozendaal
 • OSG: Felice Riviere
 • Triade: nnb
 • Newton: nnb
 • Dijk: nnb